Bintek PTS Kesehatan Kopertis Wilayah IV

Kepala Bidang Kelembagaan & Sistem Informasi Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Drs.Wahyudin Tahedi M.Si nu oge salaku Ketua Panitia netelakeun saperti diberitakeun Koran Giwangkara salila tilu poe ti Salasa nepi ka Kemis tanggal 3 – 5 Oktober 2017 Kopertis IV nyelengarakeun Bintek (Bimbingan Teknis) Pengisian Instrumen Akreditasi pikeun Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ) Kesehatan, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan ( LAM-PTKes) di lingkungan Kopertis IV Jabar & Banten taun 2017.Kagiatan acara dibuka Koordinator Kopertis Wilayah IV Prof.Dr.Uman Suherman,AS,M.Pd diiluan

Seminar Pendidikan Karakter

Karakter kudu jadi pondasi jeung roh utama pendidikan ,kulantaran pendidikan karakter geus dikudukeun pikeun hiji bangsa,sabab hiji bangsa nu gede turta maju perlu mibanda karakter kuat.Tapi karakter nu kuat moal aya hartina saupama henteu dibarengan akhlak mulia nu jadi fondasi jeung roh utama tina koor kailmuan dina pendidikan sangkan mampu nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung nagara.Kitu ceuk Dr.Tedi Priatna,M.Ag salaku Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana seminar nyokot tema “ Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Multidisipliner “ diayakeun FTK UIN SGD Bandung gawe bareng jeung Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan (FITK) UIN Yogyakarta sawatara waktu anyar kaliwat lumangsung di aula FTK UIN SGD Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Numutkeun Tedi Priatna kabiasaan jadi pijakan dina ngalaksanakeun proses

Nyiptakeun Calon Guru Generasi Unggul Jeung Populis

Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) lianti ngarupakeun program ngarojong pemahanan jeung pengalaman ngaaplikasikeun ilmupengetahuan nu geus dipiboga para mahsiswa di bangku kelas nya kitu deui pikeun ngaronjatkeun kualitas jeung kompetensi calon guru lulusanUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. “ Ku ngaliwatan sagala program nu geus di jalankeun Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung mibanda komitmen pikeun nyiptakeun generasi guru nu unggul, kompetitif jeung populis luyu jeung visi sarta misi Universitas

Uninus Rek Muka Fakultas Kelautan

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Suhendra Yusuf,MA saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun di Kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung waktu Wisuda ka 60 Uninus  3 Desember 2016  yen  di taun akademik bakal datang Uninus rek muka  Fakultas Kelautan gawe bareng jeung

Bintek Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online Kopertis IV Pikeun LPPM & Pustakawan

Ti mimiti Rebo 18 Mei nepi ka Jumaah 20 Mei 2016 Kopertis Willayah IV  Jabar & Banten ngayakeun  kagiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online pikeun nu ngokolakeun  jurnal Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pikeun  Lembaga Penelitian & Pengabdian  Masyarakat (LPPM) & Pustakawan diwewengkon Kopertis Wilayah IV. Numutkeun Ketua Panitiana Drs.Wahyudin Tahedi M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara kagiatanna