Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ Universitas Terbuka Bandung

Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara  poe Rebo 7 Maret 2018  lumangsung  di Balai Sartika Convention Hall Jl. Suryalaya Indah No.1-3 Buah Batu Kota Bandung ngalaksanakeun Upacara Penyerahan Ijazah (UPI). Hal ieu  maksudna  pikeun ngafasilitasi lulusan nu henteu  bisa  miluan acara wisuda di UT Pusat. Acarana  lumangsung ti pukul 08.00 nepi ka  12.00 WIB ieu   diluuhan ku  Kepala UPBJJ-UT Bandung Drs. Enang Rusyana, M.Pd,  Rektor Universitas Terbuka disuluran  ku  Ketua LPPM. Universitas Terbuka,  Prof. Dr. Karnedi, MA , Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disuluran  Drs. Karyono, M.Si, Kepala Bidang GTK,  sarta para Pengurus Pokjar jeung  Mitra UPBJJ-UT Bandung. Peserta UPI sajumlah  637 urang  ngawengku  asalna  ti  Program Studi S1 PGSD

Sema FAI Uninus Ngayakeun Gebyar Kreasi Seni Nusantara

Senat mahasiswa (Sema) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Nusantara (Uninus) rengse ngayakeun kagiatan acara Gebyar Kreasi Seni Nusantara (GKSN) 2018  nyokot tema “ Pelajar Nusantara Bersatu Dalam Seni Budaya  “  lumangsung salila opat poe ti mimiti Senen 5 Maret nepi ka 8 Maret 2018  lumangsung di kampus Uninus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung. “Diayakeun kagiatan acara ieu lian ti  dina raraga  pengabdian ka  masarakat oge  sakalian mieling lahirna  Fakultas Agama Islam Uninus sarta  ngajalin ukhuwah Islamiyah antar sekolah sa Indonesia nyakitu deui salaku ajang ngawanohkeun Uninus ka daerah luar kampus“.ceuk Ketua Pelaksanana  ieu kagiatan Gita Ta’limatul Fsuziah dibarengan Wakil Ketua

Pembekalan Tutor PGSD & PAUD UPBJJ-UT Bandung

Universitas Terbuka (UT)  ngarupakeun institusi nu nyadiakeun kasempetan belajar sacara mandiri pikeun mahasiswa. Salah sahiji layanan bantuan belajar pikeun mahasiswa UT nyaeta Tutorial Tatap Muka (TTM).Kagiatan TTM ieu dilakukeun bimbingan ku Tutor salaku fasilitator.Pikeun ngalancarkeun kagiatan tutorial turta nyaruakeun persepsi tutor Unit Program Belajar Jarak Jauh ( UPBJJ) -UT Bandungg nyelenggarakeun Pembekalan Tutor  Program  Sarjana  Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)  jeung PGPAUD 2017/2018.1 (Masa Tutorial 2017.2) sawatara waktu anyar kaliwat  diiluan 217 tutor asalna ti sababaraha  Instansi/Perguruan Tinggi lumangsung  di Kantor UPBJJ  UT Bandung  Jl.Panyileukan Raya No.1A Soekarno

Bintek PTS Kesehatan Kopertis Wilayah IV

Kepala Bidang Kelembagaan & Sistem Informasi Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Drs.Wahyudin Tahedi M.Si nu oge salaku Ketua Panitia netelakeun saperti diberitakeun Koran Giwangkara salila tilu poe ti Salasa nepi ka Kemis tanggal 3 – 5 Oktober 2017 Kopertis IV nyelengarakeun Bintek (Bimbingan Teknis) Pengisian Instrumen Akreditasi pikeun Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ) Kesehatan, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan ( LAM-PTKes) di lingkungan Kopertis IV Jabar & Banten taun 2017.Kagiatan acara dibuka Koordinator Kopertis Wilayah IV Prof.Dr.Uman Suherman,AS,M.Pd diiluan

Seminar Pendidikan Karakter

Karakter kudu jadi pondasi jeung roh utama pendidikan ,kulantaran pendidikan karakter geus dikudukeun pikeun hiji bangsa,sabab hiji bangsa nu gede turta maju perlu mibanda karakter kuat.Tapi karakter nu kuat moal aya hartina saupama henteu dibarengan akhlak mulia nu jadi fondasi jeung roh utama tina koor kailmuan dina pendidikan sangkan mampu nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung nagara.Kitu ceuk Dr.Tedi Priatna,M.Ag salaku Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana seminar nyokot tema “ Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Multidisipliner “ diayakeun FTK UIN SGD Bandung gawe bareng jeung Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan (FITK) UIN Yogyakarta sawatara waktu anyar kaliwat lumangsung di aula FTK UIN SGD Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Numutkeun Tedi Priatna kabiasaan jadi pijakan dina ngalaksanakeun proses