Masih Jadi Andelan Utama Taun 2013 Usaha Hotel Parakan Wangi PKPRI Kota Bandung

Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Periode 2009-2014  Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc netelakeun beubeunangan hasil tina unit usaha Hotel Parakan Wangi dina  anggaran taun  2013, masih tetep jadi andelan sumber utama   PKPRI Kota Bandung. Kitu ditetelakeun dina biantarana acara Rapat Anggota Taunan (RA) PKPRI kota Bandung  ngabahas Rencana Kerja (RK) jeung Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RAPB)  taun 2013 dihareupeun  anggota  lumangsung 26 Desember 2012 di aula kantorna Jl.Soekarno No.470 Bandung.