UPBJJ Universitas Terbuka Bandung Masrahkeun Ijazah Ka 887 Lulusan

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung poe  Kemis 8 September 2016 lumangsung di Balai Sartika Convention Hall Jl.Suryalaya Indah No. 1-3 Buah Batu  Kota Bandung ngalaksanakeun kagiatan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) masrahkeun ijazah ka 887 lulusan ngawengku 608 lulusan ti Program S1 PGSD, 113lulusan  Program S1 PGPAUD, 125 lulusan Program D2/S1 Perpustakaan,22 lulusan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  jeung 19 lulusan ti Fakultas Ekonomi.Tina sajumlah lulusan kapeto aya tiluan  lulusan meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) panghadena dengan pujian kabehna asalna ti Kabupaten Kuningan sarta  sarua ti  Program S1 PGSD nyaeta Atik Hartati   meunang  IPK 3,93, Rita Puspitasari IPK 3,93 jeung Liya Nurlaila IPK 3,88.