UPBJJ – Universitas Terbuka Bandung Ngalaksanakeun Upacara Penyerahan Ijazah Tahun 2014.1

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung Rebo 19 jeung Kemis 20 Februari 2014 ngalaksanakeun kagiatan  Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) Periode 2014.1 masrahkeun ijazah ka 2.453 lulusan lumangsung di Gedong Balai Sartika Jl.Suryalaya Indah 1-3 Buah Batu Bandung  disaksian Pembantu Rektor IV  UT Dr.Mohamad Yunus,MA ,Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra.Hj. Dina Thaib M.Ed,Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Prof.Dr. H.Moh.Wahyudin Zarkasyi,CPA,KepalaDinas Pendidikan kab/kota di wilayah kerja UPBJJ-UT Bandung,para pengurus kelompok belajar.Kagiatan ieu