UIN SGD Perlu Ngalarapkeun Jeung Tungtunan Zaman

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung panceg umurna  48 taun.Loba hal geus dilakukeun tarekah pikeun   ngasejajarkeun dirina jeung Perguruan Tinggi sejenna  boh di level nasional,regional nyakitu deui internasional pikeun  ngudag  cita-citana jadi Universita Islam Negeri unggul jeung kompetitif di Asean taun 2025 mibanda basis wahyu memandu ilmu dina bingkai akhlak al karimah. Bingkai akhlak al karimah jadi kacida penting kulantaran kiwari para ilmuwan lain ngan ditungtut pikeun ngamekarkeun jeung nimukeun  ilmu anyar,tapi oge para ilmuwan ditagih pikeun salawasna boga tanggungjawab ku kamungkinan  jeung akibat tina hasil timuanna (context of discovery) sangkan jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Kitu