UIN SGD Bandung Wisuda 2.794 Lulusan

Kepala Humas Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Asep Syaefudin M.Ag  netelakeun ka Koran Giwangkara   aya 2.794 lulusan dina acara wisuda ka 60 UIN SGD Bandung  taun akademik 2014/2015 sidang senat terbuka  dipimpin rektor Prof.Dr.H.Dedy Ismatullah,SH,M.Hum lumangsung Minggu 14 September 2014 di gedong aula utama kampus Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung.Sajumlah wisudawan asalna ti  Fakultas Tarbiyah & Keguruan 654 lulusan; Tarbiyah & Keguruan (DMS) 746 lulusan; Syariah & Hukum 312 lulusan; Dakwah & Komunikasi 264 lulusan; Ilmu Sosial & Ilmu Politik 218 lulusan; Sains & Teknologi 190 lulusan; Adab & Humaniora 144lulusan; Ushuluddin 56 lulusan; Psikologi 35 lulusan; S2 Pascasarjana 161 lulusan; S3 Pascasarjana 15lulusan . Tina