UIN SGD Bandung Henteu Ngalarang Alumni Jadi Artis

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  Prof.Dr.H.Mahmud ,M.Si  ngadugikeun hatur  nuhun ka sakabeh alumni  nu geus  nyempetkeun  datang  dina  kagiatan acara  reuni akbar alumni UIN SGD Bandung ,  mudah-mudahhan ieu  jadi bukti yen  alumni UIN SGD Bandung ( baheula IAIN SGD Bandung)  bener-bener Jadi modal  pikeun  tarekah  ngahudangkeun deui   kampus nu pada  mikacinta jadi  leuwih hade deui . “ Baheula oge saenyana  geus hade  ngan  luyu jeung  tantangan ayeuna   kudu  terus ditingkatkeun ,kukituna  simkuring  ngaraos   gumbira  ku geus kabentukna   pengurus anyar  tahun  ayeuna “. Ceuk  Mahmud dina Acara Reuni Akbar jeung ngistrenan Pengurus Pusat