STIEPAR Yapari Aktripa Bandung Ngaronjatkeun Kompetensi Lulusan Luyu Jeung Paneka Zaman

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Yapari Aktripa  Bandung Dr.H.Encep Syarif Nurdin,Drs,M.Pd,M.Si netelakeun mutu kompetensi ngarupakeun  konci pikeun lulusan STIEPAR sangkan  mibanda kaunggulan dina nyanghareupan  saingan caah rongkahna zaman global kiwari nu  masalahna beuki kompetitif. “ Pikeun ngungkulan masalah ieu geus ngayakeun sagala rupa tarekah   inovasi boh widang akademik,sarana pembelajaran,ngabina SDM (Sumber Daya Manusia) na turta ngabina mahasiswana”.ceuk Encep dina biantarana waktu acara  Upacara Wisuda ka 27  STIEPAR taun akademik  2014. Ngawisuda 190  lulusan  ngawengku 77 lulusan Jurusan  Program Studi Manajemen Priwisata (S1),102 lulusan Jurusan Program Studi Usaha Akomodasi Perhotelan (D-III)  jeung  11 lulusan Program Studi  Usaha Perjalanan Wisata (DIII).Tina sajumlah lulusan  diantara aya 9 urang lulus panghadena.