Stiepar Yapari Aktripa Bandung Mere Pangajen Ka Mahasiswa Jeung Dosen

Ketua Stiepar Yapari Aktripa Bandung Dr.H.Bambang Hermanto, Drs, M.Si ( kadua ti katuhu) dipoto  bareng  jeung rengrengan senat  sarengsena  mingpin Sidang  Senat Terbuka ngawisuda ngistrenan  136 wisudawan Stiepar Yapari Aktripa dina kagiatan acara Wisuda Stiepar Yapari Aktripa Bandung ka 29 lumangsung Senen  23Januari 2017 di Hotel Arya Duta Jl.Sumatera No.51 Bandung, saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dina ieu  kasempetan runtuyan   kagiatan acara  wisuda  masrahkeuun  mere  pangajen ka mahasiswa jeung dosen didugikeun Ketua Pembina Yayasan Prof..Bunyamin Mafftuh dijejeran Ketua Stiepar Yapari Aktripa Bandung Dr.H.Bambang Hermanto,Drs.M.Si  jeung Sekretaris Yayasan Dra.Hj.Yayah Sadiah nyuluran Ketua Yayasan Drs.H.Encep Syarif Nurdin,Drs,M.Pd,M.Si.Mahasiswa  nu meunang pangajen nyaeta Riza Fitrah