STIEPAR Yapari-Aktripa Bandung KLP Di Bali

Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata ( STIEPAR) kampusna di Jl.Prof.Dr.Ir.Sutami No.81-83 Bandung lian ti  keur narima pendaftaran  mahasiswa anyar taun ajaran 2013/2014  program S1 Manajemen Pariwisata,D3 Usaha Akomodasi Perhotelan,D3 Usaha Perjalan Wisata pikeun kuliah karyawan mimiti Maret – September 2013,Kuliah Kelas Reguler mimiti September 2013 oge  ceuk Dra.Nova Riana M.Si salaku Sekretaris Jurusan Manajemen Pariwisata (S1)   netelakeun ka Koran Giwangkara  keur narima pendaftaran  mahasiswa semester II & IV Taun Akademik 2012/2013 pikeun jadi peserta Kuliah Lapangan Pariwisata (KLP) di  Bali 22- 29 April 2013. Pendaftaran ditutup 5 April 2013.Informasi KLP bisa ditanyakeun langsung ka nomor Telp.08129357777.(Suherman.S).-