21 % Wisudawan STBA Yapari ABA Bandung Meunang IPK Yudicium Cum Laude

Acara Dies Natalis ka 54 jeung wisuda angkatan ka 60,61  pikeun program S1 jeung angkatan  ka 62,63 pikeun program D3 taun 2017 kacida mibanda makna pikeun sakabeh civitas akademika jeung karyawan STBA Yapari ABA Bandung kulantaran geus ngaraih sagala rupa kaberhasilan boh sacara internal nyakitu deui external salila taun akademik 2016/2017. “ Sacara kalembagaan di umurna nincak 54 taun STBA geus ngahasilkeun deui 156 lulusan ngawengku 89  ti  Program Studi  S1 jurusan Bahasa Inggris,4 bahasa Perancis,4 bahasa Jerman,54 bahasa Jepang  sarta lulusan ti Program Studi  D3  nyaeta 4  ti bahasa Inggris jeung saurang ti bahasa Jepang. Ku diwisuda lulusan anyar ieu ti ngadegna geus ngahasilkeun

Dies Natalis Ka 53 & Wisuda STBA Yapari ABA Bandung

Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari ABA Bandung kampusna di Jl.Cihampelas No.194 Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe Rebo 26 Oktober 2016 lumangsung di Graha Bhayangkara Jl.Cicendo No.29 Bandung  ngalaksanakeun Sidang Terbuka Senat