Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd : Sistem Pendidikan Nasional Acan Profesional Masih Sifatna Administratif

Sistem pendidikan nasional dumasar kana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  acan didesain salaku sistem professional kulantaran  dina  praktek pendidikanna masih ngutamakeun  sifatna administratif,birokrasi jeung kebijakan-kebijakan leuwih ngutamakeun kontrol kakawasaan pendidikan tinimbang  pendidikan sacara professional.  “ Penyelenggaraan pendidikan leuwih ngutamakeun kuantitas tinimbang kualitas antukna  dina prosesna  unsur administrasi,ijazah jeung  angka-angka leuwih diajenan  turta  diutamakeun tinimbang kamampuhan riil ijasah,akreditasi sarta sertifikasi leuwih dihargaan   padahal pasar leuwih ngutamakeun kamampuan multi “.Ceuk Guru Besar Universitas