Senat Mahasiswa STIEPAR Yapari-Aktripa Bandung Ngayakeun Seminar Green Tourism

Senat mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekomomi Pariwisata (Stiepar) Yapari Aktripa Bandung ngayakeun  seminar pariwisata temana Green Tourism  for Better Life  lumangsung 27 Mei 2015 di aula Stiepar lantai 4  Jl.Prof.DR.Sutami No.81-83 Bandung mimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 12 beurang. Ketua Senat mahasiswa Stiepar Yapari Aktripa Andzar Akbar Maulana  dibarengan Pembantu Ketua III  Bidang Kemahasiswaan Kerja Sama & Bursa Kerja Dr.Diana Simanjuntak,Dra,M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara netelakeun kasang tukangna diayakeun seminar ieu