Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Resmi Jadi Rektor UIN SGD Bandung

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah  & Keguruan  nu kapilih jadi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung dina pemilihan rektor 6 Mei 2015 ti mimimiti poe Kemis  9 Juli 2015 resmi ngajabat rektor UIN SGD Bandung pikeun mangsa periode 2015-2019 kulantaran dina poe harita diistrenan Menteri Agama RI Drs.H.Lukman  Hakim Saifuddin di Operation Room Kantor Kementerian Agama RI Jl.Lapangan Barat No.3-4  Jakarta. Diistrenanna  Mahmud  ngaganti rektor heubeul Periode 2011-2015