Rektor Ikopin Dr.HC.Burhanuddin Abdullah MA : Indonesia Masih Nyanghareupan Tantangan Domestik Jeung Global

Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Dr.HC.Burhanuddin Abdullah  MA  netelakeun Indonesia  kiwari  masih nyanghareupan  sagala rupa tantangan  domestik jeung global. Di jero negeri  kaayaanna  masih papuket jeung masalah hebeul nyaeta kamiskinan,pangangguran sarta kasenjangan sosial.Sedengkeun di sisi eksternal  nyanghareupan masih handapna  saingan perekonomian ngabalukarkeun ekspor   kana barang –barang  masih  handap niley tambahna. Nyakitu deui kurang siapna pikeun nyanghareupan  masarakat ekonomi Asean bakal dimitian taun hareup. Kitu ditetelakeun dina  acara Wisuda Ikopin ka  41 ngistrenan 400 lulusan ngawengku  84 lulusan ti  Program  Pasca Sarjana (MM) , 261 Sarjana (S1)  & 55 lulusan  Program  Akhli Madya ( Diploma 3).Tina sajumlah  lulusan kapeto aya  nu meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) panghadena nyaeta Rachmawati MM  IPK 3,89,Inni Doatu Jiharan SE (3,89) jeung Andriani A.Md (3,86).