Drs.Agung Sudjatmoko,MM : Reformasi Koperasi Kudu Sacara Stuktural,Kultural,Sosial Jeung Manajerial

Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Drs.Agung Sudjatmoko,MM  netelakeun Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) salaku wadah perjuangan gerakan koperasi,salila ieu geus ngalakukeun usaha nyata pikeun ngaleungitkeun citra negatif  koperasi ku ngaliwatan tilu utamana nyaeta  advokasi,Edukasi jeung Fasilitasi koperasi. “ Sacara simultan Dekopin enggeus sarta bakal terus ngalakukeun tarekah dina raraga ngabela kapentingan koperasi dina dinamika ekonomi. Kukituna  Dekopin jeung sakabeh rengrenganna di tingkat wilayah jeung daerah mibanda tekad ngawujudkeun reformasi total koperasi Indonesia nu geus ditetepkeun ku pemerintah “.Ceuk Agung Sudjatmoko  dina biantarana saperti diberitakeun Koran Giwangkara  waktu