Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc : Kaayan PTS Can Nyugemakeun Masih Perlu Diomean

Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim  Halim M.Sc nembrakeun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wewengkon wilayah gawena kiwari kacatet jumlahna aya 493 PTS ngawengku universitas,institut,sekolah tinggi,akademi jeung politeknik. “ Tina sajumlah eta  kayaanna can nyugemakeun kulantaran statusna ngan aya 447 aktif,45 masih non aktif. Nyakitu deui aya 24 alih bentuk,13 alih kelola, 10 merger sarta 5 dihapus.Kukituna masih perlu terus diomeaan ku cara ngalakukeun penataan institusional “.pokna dina