Ceuk Dr.Edy Rachmiadi,MM : Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Perlu Diomean Sangkan Luyu Jeung Pedoman

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat Drs.Edy Rachmiadi M.M  netelakeun  Program stimulus pikeun ngaronjatkeun ajen  (mutu) pendidikan  nyaeta ku cara ngamekarkeun  profesionalisme guru ngarupakeun bagian tina  program  Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Program ieu di  Provinsi  Jawa Barat dipercayakeun  ka Lembaga Penjaminan  Mutu Pendidikan (LPMP) sakaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian pikeun ngaimplementasikeun  regulasi  turta ngarevitatalisasi ka guru-guru  mibanda  gede pisan  ku ayana kelompokjeung MKG(  Musyawarah Kerja Guru) di 26 kabupaten/ kota  di Jabar. Eta hal diungkabkeun dina disertasina judulna   “Implementasi Program Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG)Di Provinsi Jawa Barat”.