Pramuka Mere Kagiatan Positif, Konstruktif Jeung Edukatif

Gerakan Pramuka mere kasempetan ka mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung pikeun  ngalakukeun kagiatan positif, konstruktif, jeung  edukatif. “Lian ti kitu  kagiatan pendidikan kepramukaan oge  mere pangaweruh  jeung  pengalaman praktis ..dina tarekah nyitak mahasiswa salaku generasi ngora nu masih  gede  wawanenna turta sumanget jeug kreatifitasna  pikeun kamajuan bangsa jeung nagara”.Ceuk Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si dibarengan Ketua Gudep 23.002 Dr.Andewi Suhartini,M.Ag,Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan & Kerja Sama Dr.H. Jaenuddin M.Ag jeung Kasubag Humas UIN SGD Bandung Drs.H.Rohman Setiaman saperti