Perpustakaan Unpas Ngayakeun Kagiatan “ Bimbingan Pembaca”

Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perpustakaan Universitas Pasundan (Unpas) Hilman Firmansyah,SIP,MAP netelakeun kagiatan bimbingan maca  di perpustakaan Unpas leuwih ditaekeun deui  darajatna ku cara konsultasi. Hal ieu luyu jeung amanat program kerja ti Forum Perpustakaan  Perguruan Tinggi Indonesia nu aya pakuat pakaitna jeung literasi informasi. “ Kukituna dina  bimbingan maca lain wae dilakukeun  ka civitas akademika Unpas tapi oge dilakukeun ka staf pengajar khusuna nu ngabutuhkeun upload data penilaian  ka  portal garuda “. Pokna  waktu narimarombongan Badan Arsip & Perpustakaan  Provinsi  Jawa TengahJl. Dr.Setiabudi No. 201.C Semarangdipingpin ku Kepala Badan Arsip & Perpustakaan Jawa Tengah Drs.Agus Waluyo dibarengan 3 Pustakawan sawatara waktu  katukang waktu ngadongdon ka Perpustakaan Unpas nu lokasina di kampus IV Jl.Dr.Setiabudi No.193 Bandung