Hilman Firmansyah,S.Ip,M.AP : Perpustakaan Sakola Perlu Diatur Manajemen Nu Hade

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakan Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Hilman Firmansyah,S.Ip,M.AP netelakeun perpustakaan sakola mibanda peranan nu kacida penting pisan  pikeun ngaronjatkeun minat maca  sarta kamampuan belajar siswa,kulantaran di perpustakaan  aya kumpulan ilmu jeung nilai nu bisa diaplikasikeun sarta dimekarkeun ku para siswa.  “Ngeunaan  perpustakaan  ieu teh  tangtuna  perlu diatur atawa dikokolakeun ku manajemen perpustakaan nu hade nyaeta ku fungsi-fungsi manajemen nu bisa diterapkeun di perpustakaan sakola ti mimiti sagala rupa komponen  ngawengku  perencanaan,pengorganisasian,pengarahan  nepi ka pengendalian  evaluasi kerja  perpustakaan.  “.pokna  waktu nepikeun materina “