Perlu Karakter 4T Pikeun Nyegah Tindakan Radikalisme

Kiwari diperlukeun tarekah pikeun ngungkulan  nyegah  atawa ngabendung  tindakan radikalisme  akibat tina  pangaruh  situasi atawa  kaayaan  di Timur Tengah  ka Indonesia . Tarekah nu perlu dimekarkeun  diantarana wae nyaeta  Karakter 4 T  ngawengku Karakter Tawasut,Tawazun .Tasamuh jeung Taadul.  Kitu ceuk  H. Iman Hilmanuddin,Lc,Dipl,MA Staf  Athan Kedutaan Besar Mesir  waktu nepikeun makalahna  “ Perkembangan Islam Dan Politik Di Indonesia Serta Hubungannya Dengan Situasi Di Timur Tengah “ dina acara Seminar Internasional  nyokot Tema “Perkembangan Situasi Politik dan Islam di Timur Tengah,Isu Ketegangan Sektarian) diayakeun Universitas Islam Nusantara (Uninus)  lumangsung Rebo 11 Mei 2016  pabeubeurang  di Rohangan