Perguruan Tinggi Henteu Bisa Deui Mibanda sifat Lokal

Ketua Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara  Letjen TNI (Purn) H.Achmad Roestandi,SH nu mayungan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) saperti diberitakeun Koran Giwangkara    netelakeun  Persaingan luar biasa  di widang Pendidikan Tinggi  dialaman ayeuna  nu nyababkeunnana  bisa tina  sagala rupa hal ,tapi diantarana  nu paling aktual jeung  relevan nyaeta  ku ayana globalilsasi pendidikan tinggi   kulantaran pemerintah Indonesia geus ngamedalkeun Undang-Undang Penanaman Modal anyar nu eusina geus ngaluarkeun sektor pendidikan,tina “ negative list “ hartina saha bae,ti nagara mana wae  dimeunangkeun  pikeun muka sagala jenjang sakola di Indonedesia.  Ari  Faktor sejenna nu kudu