Peran Kopertais Dina Kawijakan Wasdalbin Ka PTAIS Can Optimal

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati ( SGD) Bandung  Dr.H.A.Rusdiana MM netelakeun Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) salah sahiji unsur penting nu ngaimplementasikeun kawijakan Wasdalbin (Pengawasan & pembinaan) ka PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) can optimal. “Ku can optimalna ngabalukarkeun sabagian gede PTAIS nu kiwari jumlahna  sumebar di Indonnesia aya 461 PTAIS masih can akuntabel .Hal ieu diindikasikeun ku  nilai akreditasi di satiap PTAIS.Kanyataan ieu ngabuktikeun yen masih lemahna implementasi kawijaksanaan Wasdalbin nu dilakukeun ku Kopertais “ ceuk Rusdiana netelakeun  dumasar hasil panalungtikanna dilakukeun di  tilu Kopertais  nyaeta Kopertais Wilayah I DKI Jakarta,Kopertis Wilayah II Jawa Barat Banten  jeung Kopertis Wilayah IV Surabaya  waktu mertahan disertasina “ Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan  Dalam Mewujudkan Akuntabilitas