13 Wisudwan UIN SGD Bandung Meunang IPK Tertinggi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung poe Minggu 21 Januari 2018 lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl. A.H.Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung saperti diberitakeun  Koran  Giwangkara ngalaksanakeun Sidang Senat Terbuka Wisuda ka 69 taun akademik  2017-2018 dipingpin Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si ngistrenan  lobana 1.003  wisudwan  Sarjana (S1) ,Magister (S2) jeung Doktor (S3) ngawengku Sarjana (S1) 57 wisudawan asalna ti Fakultas Ushuludin,130 Tarbiyah & Keguruan,159 Syariah & Hukum,122 Dakwah & Komunikasi,127 Adab & Humaniora,55 Psikologi,174 Sains & Teknologi,83 Ilmu Sosial & Ilmu Politik,Magister (S2) 63 jeung Doktor(S3) 33 Wiisudawan. Tina sajumlah wisudawan nyaeta lalaki  aya 519  jeung 484 awewe dumasar Surat Keputusan Rektor UIN SGD Bandung kepeto  13 wisudawan narima  pangajen salaku Lulusan

Aya 33 Prestasi Diraih Mahasiswa STBA Yapari ABA Bandung

Dina widang non akademik mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari ABA Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara hasil ngaraih  prestasi sababaraha event nyaeta aya 33 prestasi mahasiswa kejuaran  diraih salila taun akademik 2016/2017 mere gambaran yen pengarahan jeung metoda pendekatan diimplementasikeun lembaga dikoordinasikeun Pembantu Ketua III Widang Kemahasiswaan & Alumni Drs.Yayat Hidayat,M.Pd geus hasil sacara hade turta efektif. Kitu ceuk Ketua STBA Yapari ABA Bandung Periode 2017-2021 Dra.Hj.Iim Rogayah Danasaputra,M.Hum netelakeun di kampus Jl.Cihampelas No.194 Bandung.Numutkeun Iim hal ieu luyu jeung pedoman pola pembinaan jeung kemahasiswaan nu museurkeun kana

UIN SGD Bandung Henteu Ngalarang Alumni Jadi Artis

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  Prof.Dr.H.Mahmud ,M.Si  ngadugikeun hatur  nuhun ka sakabeh alumni  nu geus  nyempetkeun  datang  dina  kagiatan acara  reuni akbar alumni UIN SGD Bandung ,  mudah-mudahhan ieu  jadi bukti yen  alumni UIN SGD Bandung ( baheula IAIN SGD Bandung)  bener-bener Jadi modal  pikeun  tarekah  ngahudangkeun deui   kampus nu pada  mikacinta jadi  leuwih hade deui . “ Baheula oge saenyana  geus hade  ngan  luyu jeung  tantangan ayeuna   kudu  terus ditingkatkeun ,kukituna  simkuring  ngaraos   gumbira  ku geus kabentukna   pengurus anyar  tahun  ayeuna “. Ceuk  Mahmud dina Acara Reuni Akbar jeung ngistrenan Pengurus Pusat

Rektor Uninus Lantik Pejabat Baru

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus)  Dr.H.Suhendra Yusuf,MA pada hari Kamis siang  28 Desember 2017 berlangsung di Ruangan Sekolah Pasca Sarjana  kampus Uninus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung seperti diberitakan Koran Giwangkara melantik pejabat baru. Acara pelantikan dihadiri Wakil Rektor I Dr.H.Husen Saeful Insan,M.M.Pd,Wakil Rektor  III Dr.H.Gatot Yusuf Effendi,MM dan Ketua Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara (YIN) Letjend TNI Purn.H.Achmad Roestandi,SH  serta sivitas akademika. Pejabat baru stuktural dilingkungan Uninus taun 2017 yang dilantik  sebanyak 99  orang yakni Prof.Dr.Imas Rosidawati  Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu,Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum, Dr.H.Achmad Mudrikah M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP),Ahmad Saefulridjal,M.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,Dr.H.Agus Mulyanto,M.Pd Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu,Risetdan Pengabdian Masyarakat, Maman Suherman,M.M.P.d Ketua Program

Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd : Sistem Pendidikan Nasional Acan Profesional Masih Sifatna Administratif

Sistem pendidikan nasional dumasar kana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  acan didesain salaku sistem professional kulantaran  dina  praktek pendidikanna masih ngutamakeun  sifatna administratif,birokrasi jeung kebijakan-kebijakan leuwih ngutamakeun kontrol kakawasaan pendidikan tinimbang  pendidikan sacara professional.  “ Penyelenggaraan pendidikan leuwih ngutamakeun kuantitas tinimbang kualitas antukna  dina prosesna  unsur administrasi,ijazah jeung  angka-angka leuwih diajenan  turta  diutamakeun tinimbang kamampuhan riil ijasah,akreditasi sarta sertifikasi leuwih dihargaan   padahal pasar leuwih ngutamakeun kamampuan multi “.Ceuk Guru Besar Universitas