Wisuda Sarjana Ka 62,Magister Ka 22,Doktor Ka 12 Uninus

Universitas Islam Nusantara (Uninus) ceuk Wakil Rektor I Bidang Akademik & Kemahasiswaaan Dr.H.Husen Saeful Insan,M.M.Pd nu oge salaku Ketua Panitia  Pelaksana Wisuda dibarengan Panitia Wisuda Widang Humas/Dokumentasi Drs.Maman Nurzaman Syam netelakeun ka Giwangkara di kampus Uninus  Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung ,Uninus ngalaksanakeuna Sidang Terbuka Senat Upacara  Wisuda Sarjana (S1) Ka62,Magister (S2) Ka 22 jeung Doktor (S3) Ka 12 Taun Akademik  2017/2018  dipingpin  Rektor Uninus Dr.Suhendra Yusuf MA ngawisuda kurang leuwih 1000 Wisudawan,Wisudawati  lumangsung poe Kemis tanggal 6 September 2018  ti Jam 08.00  nepi ka rengse di Gedong Bandung

Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd : Sumberdaya,Kompetensi & Motivasi Ngarojong Kepemimpinan Kepala Sakola

Kepala Sekolah  SMPN 2 Baleendah  nu oge ngarangkep salaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk  kabupaten Bandung Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun faktor nu ngarojong dina ngalarapkeun gaya kepemimpinan kepala sekolah  nyaeta sumber daya,kompetensi  jeung motivasi. Kitu  ditetelakeun dina kasimpulan disertasina  nyokot judul  “ Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Partisipasi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru SMP Di Kabupaten Bandung ( Studi Kasus di SMP Negeri 2 Cileunyi,SMP Negeri Margahayu dan SMP Negeri 3 Ciparay Kabupaten Bandung “ dina sidang ujian terbuka pikeun ngaraih gelar Dr.(Doktor)   (S3).widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  dihareupeun Penguji Promotor Prof.Dr.H.Achmad Sanusi, Ko Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat Trisnamansyah,MA ,Anggota Promotor Dr.Yozal Iriantara,M.M.Pd nu hasilna ditandeskeun lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,47 Yudicium Sangat Memuaskan

KKN Sisdamas UIN SGD 2018 Konsentrasi Ka Kabupaten Bandung DAS Citarum

PEN04082018_01

Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat  LP2M (Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat )  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  Dr.H.Ramdani W.Sururie,M.Ag,M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakan  kagiatan Kuliah  Kerja Nyata (KKN)  Sisdamas ( Berbasis Pemberdayaan Masyarakat )  2018 dilaksanakeun ti mimiti  31 Juli nepi ka 31 Agustus 2018 diiluan 5.215 mahasiswa UIN SGD Bandung  lumangsung di opat kabupaten  di Jawa Barat,  lobana  5.054  peseta  mahasiswa KKN dikonsenttrasikeun  ka wilayah kabupaten Bandung,utamana di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum,sesana ka kabupaten Cianjur,kota Banjar jeung Pangandaran,malahan aya nu ngalaksanakeun KKN di nagara Thailand.“ Dikonsentrasikeunna  KKN ka kabupaten Bandung kulantaran

Dr.Hj.Nani Muharomah,M.Pd : Mutu Pendidikan SMK Berbasis Pesantren Bisa Dijadikeun Model & Rujukan

Manajemen peningkatan mutu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di lingkungan pondok pesantren ku ngaliwatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sacara unum geus karealisasikeun, katembong ku geus dilarapkeunnana tata kelola dilaksanakeun sacara mandiri ti mimiti perencanaan, pengorganisasian, implementasi jeung pengawasan nu tetep ngeumbing kana regulasi jeung kawijaksanaan pemerintah nu tujuanna ngajadikeun lulusan SMK mibanda wirausaha, calakan parigel, siap digawe, kompetitif turta mibanda jati diri bangsa sarta mampu ngamekarkeun kaunggulan lokal turta bisa saingan  di pasar global. Sok sanajan dina implementasina manajemen mutu terpadu masih ayana kakurangan perlu diomean .  “Nu ngabedakeun SMK umumna jeung di SMK berbasis pesantren nyaeta  ayana program unggulan kepesantrenan salaku kearifan lokal pikeun ngabentuk lulusan SMK beriman, bertaqwa jeung berakhlakul karimah “ ceuk Dr,Hj.Nani Muharomah,M.Pd saperti diberitakeun Koran Giwangkara  salaku Pengelola SD Islam (MI) Ad Dimyati jeung SMK Terpadu Ad  Dimyati Pondok Pesantren Sirnamiskin

PG PAUD Uninus Neken Gawe Bareng Jeung IGRA Sarta IGTKI Jabar

Pendidikan Guru (PG) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Islam Nusantara (Uninus) saperti diberitakeun Koran Giwangkara  poe Rebo 4 April 2018  lumangsung di kampus Jl.Soekarno- Hatta No.530 Bandung ngalaksanakeun kagiatan acara neken gawe bareng atawa MoU jeung  IGRA ( Ikatan Guru Raudhatul Athpal) Provinsi Jabar sarta jeung Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Jawa Barat.Kagiatan acara diluuhan Rektor Uninus Dr.H.Suhendra Yusuf,MA ( poto ditengah) ,Ketua Program Studi (Prodi) PG PAUD Uninus Dr.Ikka Kartika,AF.M.Pd (kadua ti katuhu) ,Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IGRA  Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Siti Latifah,M.Pd (kenca)  , Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat Reni Kusnaeni M.Pd ( katuhu)  neken ieu MoU disaksian Wakil Rektor III Drs.H.Gatot Yusuf Effendi ,MM sarta    sivitas akademika Uninus. Rektor Uninus.   Suhendra Yusuf dina biantarana  miharep  tina gawe bareng ieu  kolaborasi  ti kadua Beulah pihak