UIN SGD Bandung Henteu Ngalarang Alumni Jadi Artis

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  Prof.Dr.H.Mahmud ,M.Si  ngadugikeun hatur  nuhun ka sakabeh alumni  nu geus  nyempetkeun  datang  dina  kagiatan acara  reuni akbar alumni UIN SGD Bandung ,  mudah-mudahhan ieu  jadi bukti yen  alumni UIN SGD Bandung ( baheula IAIN SGD Bandung)  bener-bener Jadi modal  pikeun  tarekah  ngahudangkeun deui   kampus nu pada  mikacinta jadi  leuwih hade deui . “ Baheula oge saenyana  geus hade  ngan  luyu jeung  tantangan ayeuna   kudu  terus ditingkatkeun ,kukituna  simkuring  ngaraos   gumbira  ku geus kabentukna   pengurus anyar  tahun  ayeuna “. Ceuk  Mahmud dina Acara Reuni Akbar jeung ngistrenan Pengurus Pusat

Rektor Uninus Lantik Pejabat Baru

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus)  Dr.H.Suhendra Yusuf,MA pada hari Kamis siang  28 Desember 2017 berlangsung di Ruangan Sekolah Pasca Sarjana  kampus Uninus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung seperti diberitakan Koran Giwangkara melantik pejabat baru. Acara pelantikan dihadiri Wakil Rektor I Dr.H.Husen Saeful Insan,M.M.Pd,Wakil Rektor  III Dr.H.Gatot Yusuf Effendi,MM dan Ketua Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara (YIN) Letjend TNI Purn.H.Achmad Roestandi,SH  serta sivitas akademika. Pejabat baru stuktural dilingkungan Uninus taun 2017 yang dilantik  sebanyak 99  orang yakni Prof.Dr.Imas Rosidawati  Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu,Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum, Dr.H.Achmad Mudrikah M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP),Ahmad Saefulridjal,M.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,Dr.H.Agus Mulyanto,M.Pd Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu,Risetdan Pengabdian Masyarakat, Maman Suherman,M.M.P.d Ketua Program

Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd : Sistem Pendidikan Nasional Acan Profesional Masih Sifatna Administratif

Sistem pendidikan nasional dumasar kana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  acan didesain salaku sistem professional kulantaran  dina  praktek pendidikanna masih ngutamakeun  sifatna administratif,birokrasi jeung kebijakan-kebijakan leuwih ngutamakeun kontrol kakawasaan pendidikan tinimbang  pendidikan sacara professional.  “ Penyelenggaraan pendidikan leuwih ngutamakeun kuantitas tinimbang kualitas antukna  dina prosesna  unsur administrasi,ijazah jeung  angka-angka leuwih diajenan  turta  diutamakeun tinimbang kamampuhan riil ijasah,akreditasi sarta sertifikasi leuwih dihargaan   padahal pasar leuwih ngutamakeun kamampuan multi “.Ceuk Guru Besar Universitas

Guru Acan Sabanding Jeung Kahirupannana

Kanyataan kiwari  Kualitas guru  Indonesia  seperti kumaha ,saha nu kudu  disalahkeun padahal  perhatian pemerintah geus sakitu hebat  ka  guru,luar biasa , baheula  gaji guru ngan cukup saminggueun  ,tapi ayeuna   luar biasa,aya  guru meunang   10 juta  nepi ka 11 juta  rupiah sabulanna .Kitu ceuk  Dr.H.Edi Parmadi,M.M.Pd Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Barat  saperti  diberitakeun  Koran Giwangkara waktu nepikeun makalah “ Mutu Guru Dan Karakter Siswa) dina seminar nasional pendidikan temana “Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbasis Akhlakul Karimah “diayakeun Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Uninus gawe bareng jeung Sekolah Pascasarjana Uninus lumangsung Saptu 11 November 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung. Numutkeun Eddi  ku geus  ayana perhatian  ti pemerintah ieu  guru geuningan  acan sabanding  jeung kahirupannana

21 % Wisudawan STBA Yapari ABA Bandung Meunang IPK Yudicium Cum Laude

Acara Dies Natalis ka 54 jeung wisuda angkatan ka 60,61  pikeun program S1 jeung angkatan  ka 62,63 pikeun program D3 taun 2017 kacida mibanda makna pikeun sakabeh civitas akademika jeung karyawan STBA Yapari ABA Bandung kulantaran geus ngaraih sagala rupa kaberhasilan boh sacara internal nyakitu deui external salila taun akademik 2016/2017. “ Sacara kalembagaan di umurna nincak 54 taun STBA geus ngahasilkeun deui 156 lulusan ngawengku 89  ti  Program Studi  S1 jurusan Bahasa Inggris,4 bahasa Perancis,4 bahasa Jerman,54 bahasa Jepang  sarta lulusan ti Program Studi  D3  nyaeta 4  ti bahasa Inggris jeung saurang ti bahasa Jepang. Ku diwisuda lulusan anyar ieu ti ngadegna geus ngahasilkeun