.H.Dedi Sihabudin Ahmad M.M.Pd : Pendidikan Kesetaraan PKBM Masih Loba Nyanghareupan Masalah

Penyelenggaran pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) kiwari tacan digarap sacara professional kulantaran  kanyatanna  dina proses pelaksanaan ngaronjatkeun  mutu pendidikanna tacan optimal  masih loba nyanghareupan masalah boh .intern jeung ekstern. “ Masalah  paling utamama nyaeta sulitna pembinaan dina ngaronjatkeun mutu pendidikan kesetaraan kulantaran  tacan terpaduna pembinaan antara pusat  jeung daerah.”.Ceuk Dr.H.Dedi Sihabudin Ahmad,M.M.Pd salaku Kepala Unit Pelaksana Teknis  Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal Informal (UPT-PK- PNFI) VII Dinas Pendidikan Kota Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara