Prof.Dr.Yoyo Mulyana,M.Ed : Pendidikan Karakter Perlu Dilaksanakeun Saupama Henteu Bangsa Indonesia Jadi Bangsa Kuli

Bangsa Indonesia saengeusna 65 tahun merdeka  saupama ayeuna  dititenan  sapopoe nu  kabireungeuh teh  nyaeta loba  panyakit masarakat  nu  nyaliara sumebar  dimana mana boh  beuki rongkahna  korupsi sarta  beuki loba jalma nu resep nyiksa diri sorangan ku cara  ngonsumsi narkoba, loba jalma  sarakah,,kalakuam sex nu goreng patut, etos kerja oge  goreng  patut  malahan nu pikahariwangeun deui mah  diantara sabagian  jalma na ieu  teh  aya nu geus leungiteun  cita –citana henteu  ngarasa bangga salaku bangsa Indonesia.