Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd :Pendidikan Karakter Di Sakola Ngarupakeun Kagiatan Terpadu

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Cibinong kabupaten Cianjur Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd  netelakeun  sangkan tujuan pendidikan karakter di sakola bisa direalisasikeun  diharepkeun sakabeh perencanaan jeung program bisa ngarojong  turta  ngajabarkeun  kawijaksanaan pendidikanna. “Ngeunaan  Pelaksanaan program pendidikan karakter geuningan  kiwari kanyataanna  masih aya nu can sagemblengna ngalaksanakeun program pikeun ngamekarkeun karakter peserta didik, lian ti kulantaran prosedur operasi standar (SOP) nu ngatur tata aliran pagaweanna jeung pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter kurang jelas jeung henteu spesifik oge can diterapkeunnana pengintegrasian pendidikan karakter kana satiap pelajaran.