Wisuda Sarjana Ka 62,Magister Ka 22,Doktor Ka 12 Uninus

Universitas Islam Nusantara (Uninus) ceuk Wakil Rektor I Bidang Akademik & Kemahasiswaaan Dr.H.Husen Saeful Insan,M.M.Pd nu oge salaku Ketua Panitia  Pelaksana Wisuda dibarengan Panitia Wisuda Widang Humas/Dokumentasi Drs.Maman Nurzaman Syam netelakeun ka Salengkapna

Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd : Sumberdaya,Kompetensi & Motivasi Ngarojong Kepemimpinan Kepala Sakola

Kepala Sekolah  SMPN 2 Baleendah  nu oge ngarangkep salaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk  kabupaten Bandung Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun faktor nu ngarojong dina ngalarapkeun gaya kepemimpinan kepala sekolah Salengkapna

PEN04082018_01

KKN Sisdamas UIN SGD 2018 Konsentrasi Ka Kabupaten Bandung DAS Citarum

Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat  LP2M (Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat )  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  Dr.H.Ramdani W.Sururie,M.Ag,M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakan  kagiatan Kuliah  Kerja Salengkapna

Dr.Hj.Nani Muharomah,M.Pd : Mutu Pendidikan SMK Berbasis Pesantren Bisa Dijadikeun Model & Rujukan

Manajemen peningkatan mutu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di lingkungan pondok pesantren ku ngaliwatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sacara unum geus karealisasikeun, katembong ku geus dilarapkeunnana tata kelola dilaksanakeun sacara mandiri ti mimiti Salengkapna

PG PAUD Uninus Neken Gawe Bareng Jeung IGRA Sarta IGTKI Jabar

Pendidikan Guru (PG) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Islam Nusantara (Uninus) saperti diberitakeun Koran Giwangkara  poe Rebo 4 April 2018  lumangsung di kampus Jl.Soekarno- Hatta No.530 Bandung ngalaksanakeun kagiatan acara neken Salengkapna

Dies Natatalis Ikopin Ka 36 : Nyanghareupan Revolusi Industri 4.0 Ngomean Kurikulum Jeung Sistem Pembelajaran

Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Dr(HC).Ir.Burhanuddin Abdullah,MA netelakeun kiwari pemerintah keur ngaluarkeun peta jalan industri  4.0 ku tag line “Making Indonesia 4.0” nu jadi tuntunan strategi ngamekarkeun industri Indonesia asup ka era digital nu keur lumangsung. Peta jalan ieu mere arah pikeun ngagerakeun industri nasional pikahareupun nu museur kana ngamekarkeun  lima sektor manufaktur nu jadi percontoan  nyaeta industri dahareun, inuman ,tekstil jeung pakean,industri otomotif,industri kimia sarta industri elektronik.Dipilihna sektor ieu  didasarkeun kana evaluasi dampak ekonomi jeung kriteria kelayakan implementasi  ngawengku kana ukuran PDB (Produk Domestik Bruto) ,perdagangan,potensi dampak kana industri sejen,besaran investasi jeung kacepetan penetrasi pasar. “ Revolusi industri generasi ka  opat ieu bakal mangaruhan kana arah Pendidikan Tinggi di Indonesia nu tangtuna oge kana mekanisme jeung sistem pembelajaran di Ikopin,kulantaran bakal  ngahasilkeun  alumni  ngarupakeun pelaku di era revolusi industri.  Hal ieu ditetelakeun saperti diberitakeun  Koran Giwangkara  dina biantarana  Sidang Terbuka  Senat  acara Dies Natalis Ikopin Ka 36 lumangsung  poe Senen 7 Mei 2018

Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS : Implementasi Industri 4.0 Kudu DirasakeunMangfaatna Ku Sakabeh Rakyat Indonesia

Guru Besar Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri MS saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun pemerintahan Kabinet Kerja nu dipingpin Presiden Jokowi jeung Wapres Jusuf Kalla ku ngaliwatan Kementrian Perindustrian geus ngaluncurkeun Peta Jalan Pembangunan Industri Nasional nyaeta branding Making Indonesia 4.0 “ tanggal 4 April 2018 di Jakarta. Peta Jalan ieu mere arah nu jelas pikeun pangwangunan industri nasional pikahareupeun,di jerona  ditegeskeun yen  ti mimiti taun ayeuna 2018 nepi ka taun engke 2030 kudu museur kan lima sektor manufaktur nyaeta industri dahareun,inuman,industri tekstil & pakean,industri kimia,industri otomotif  jeung industri elektronik. Tina lima teknologi utama nu menopang imlemerntasi kalima sektor industri

Dr.Dudung Mulyadi ,ST,MM : Guru Ngajar Ngagunakeun Metode Variasi Mangaruhan Kana Prestasi Belajar Siswa Ngaronjat

Hasil henteuna proses pembelajaran gumantung kana sababaraha hal,salah sahijina  nyaeta model pembelajaran nu luyu turta  sangkan kataji  dipikaresep   peserta didik turta ngagali potensi peserta didik dina mempelajari materi rek ditepikeun..Guru mibanda peran penting dina ngokolakeun proses pembelajaran sabab guru salaku pendidik digawe paling hareup kukituna guru ngarupakeun konci hasil henteuna  peserta didik oge guru nangtukeun angka Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). “ Budaya mengajar nu luyu pikeun ngaronjatkeun mutu pendidikan nyaeta model pembelajaran ngagunakeun metode jeung teknik belajar bervariasi pikeun ngaronjatkeun aspek kognitif,afektif ,psikomotorik  siswa  dirojong ku hiji kakuatan bisa ngaoptimalkeun kinerja guru saperti believing skill,operasinal skill jeung management and leader skill”.Ceuk Dr.Dudung Mulyadi,ST,MM pendiri Yayasan Bakti Nusa Bangsa Indonesia jeung SMK,SMP IBG ( Informatika Bina Generasi Bogor )

Lulusan UIN SGD BandungKudu Mampu Di Saingan Global

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bamdung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun  saperti diberitakeun  Koran Giwangkara lulusan UIN SGD Bandung kudu mampu  mibanda kasanggupan di saingan global. “ Sangkan mampu meunang di sangan global nyaeta pihakna geus maksa sangkan sakabeh warga kampus dina sagala rupa kagiatan salawasna mibanda basis teknologi informasi zaman now (milenial).disrupsi jeung revolusi industri tahap 4 geus ngarobah basis ngagunakeun teknologi informasi tina analog ka digital.Kukituna Internet of things jadi target utama kampus. Kitu ditetelakeun dina biantara Sidang Terbuka Senat  UIN SGD Bandung dina raraga Wisuda Sarjana (S1) Magister (S2) jeung Doktor (S3) Ka 70 Taun Akademik 2017/2018 lumangsung poe Minggu 13 Mei 2018 di Gedong Aula Anwar

Dies Natalis Ka 50 UIN SGD BandungMere Kontribusi Pikeun Kamaslahatan Umat

Sidang Dies senat terbuka dina raraga Dies Natalis  ka 50 tahun Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung dibuka Ketua Senat  Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir MS ,dihadiran   ,Menteri  Agama RI  K.H. Lukman Hakim Saifuddin , Rektor UIN SGD Bandung  Prof.Dr.KH.Mahmud M.Si katut  rengrengan senat civitas akademika UIN SGD Bandung,Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN SGD Bandung Dr Hj..Reni  Marlinawati ,M.Si,Kepala Kantor Kemenag Jabar  Drs.H.A.Buchari,MM jeung pejabat sejenna lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Kulantaran masalah teknis kagiatan acara dies dilaksanakeun Salasa 10 April 2018. Numutkeun  Nanat  saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu  diadegkeun   8 april  1968 harita ngaranna Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  SGD Bandung  tuluy robah dumasar Keputusan  Presiden  10 Oktober  2005 jadi UIN  SGD  Bandung .  Kulawarga Rengrengan UIN SGD