UIN SGD Bandung Ngalaksanakeun Sistem Adminitrasi Jeung Akademik Sacara on line

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun di taun 2017 ayeuna UIN SGD Bandung giat ngokolakeun kampus sangkan leuwih modern turta professional.Sakabeh sistem boh akademik nyakitu deui Salengkapna

Wisuda Ikopin Ka44 Nyiapkeun SDM Di Era Global

Rengse oge pancen nyuprih pendidikan di kampus Ikopin luyu jeung jenjang pendidikan sewang-sewanganan,simkuring katut rengrengan,pingpinan jeung dosen turta karyawan ngawilujengkeun pikeun para wisudawan,moga-moga knowledge,skills jeung parobahan sikap nu geus dipibanda salila di Salengkapna

Uninus Geus Nuju Kana Tumuwuhna Mibanda Kualitas

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Suhendra Yusuf ,MA netelakeun Uninus kiwari terus ngabebemah diri ngaronjatkeun mutu dina sagala rupa aspek penyenggaraan pendidikan tinggi . “ Simkuring sadar yen lumangsungna institusi pendidikan tinggi Salengkapna

PKKMB & Wisuda STBA Yapari – ABA Bandung

Kagiatan Pengenalan Kehidupan Kampus pikeun  Mahasiswa Baru (PKKMB) taun  akademik 2017-2018  Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA)  Yapari- ABA  Bandung dilaksanakeun  upacara  sacara resmi pembukaanna  dina  sidang senat terbuka dipingpin Ketua STBA Yapari Salengkapna

Prof.Dr.UmanSuhermanAS,M.Pd :PTS Di Jabar Jeung Banten Masih Kakurangan Guru Besar

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ( Kopertis)  Wilayah IV Jabar & Banten salila dua poe  7 nepika 8 Agustus  2017 ngayakeun kagiatan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Taun 2017 lumangsung di Hotel Harris Jl.Peta Salengkapna

Bintek PTS Kesehatan Kopertis Wilayah IV

Kepala Bidang Kelembagaan & Sistem Informasi Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Drs.Wahyudin Tahedi M.Si nu oge salaku Ketua Panitia netelakeun saperti diberitakeun Koran Giwangkara salila tilu poe ti Salasa nepi ka Kemis tanggal 3 – 5 Oktober 2017 Kopertis IV nyelengarakeun Bintek (Bimbingan Teknis) Pengisian Instrumen Akreditasi pikeun Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ) Kesehatan, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan ( LAM-PTKes) di lingkungan Kopertis IV Jabar & Banten taun 2017.Kagiatan acara dibuka Koordinator Kopertis Wilayah IV Prof.Dr.Uman Suherman,AS,M.Pd diiluan

Seminar Pendidikan Karakter

Karakter kudu jadi pondasi jeung roh utama pendidikan ,kulantaran pendidikan karakter geus dikudukeun pikeun hiji bangsa,sabab hiji bangsa nu gede turta maju perlu mibanda karakter kuat.Tapi karakter nu kuat moal aya hartina saupama henteu dibarengan akhlak mulia nu jadi fondasi jeung roh utama tina koor kailmuan dina pendidikan sangkan mampu nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung nagara.Kitu ceuk Dr.Tedi Priatna,M.Ag salaku Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana seminar nyokot tema “ Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Multidisipliner “ diayakeun FTK UIN SGD Bandung gawe bareng jeung Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan (FITK) UIN Yogyakarta sawatara waktu anyar kaliwat lumangsung di aula FTK UIN SGD Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Numutkeun Tedi Priatna kabiasaan jadi pijakan dina ngalaksanakeun proses

Prof.Dr.UmanSuhermanAS,M.Pd :PTS Di Jabar Jeung Banten Masih Kakurangan Guru Besar

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ( Kopertis)  Wilayah IV Jabar & Banten salila dua poe  7 nepika 8 Agustus  2017 ngayakeun kagiatan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Taun 2017 lumangsung di Hotel Harris Jl.Peta No.241, Kopo kota Bandung. ”Aya 476 peserta miluan kagiatan Rakerda ngawengku Rektor, Ketua, Direktur PTS (Perguruan Tinggi Swasta) diwewengkon Kopertis Wilayah IV “.Ceuk Ketua Panitiana Dr.Subahi Idris, MM nu oge salaku Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Kopertis IV.   Waktu nepikeun laporanna nu dina ieu kagiatan diluuhan

Dr.YetiWidyawati,S.Pd,M.M.Pd : Pembelajaran Bahasa Inggris Ngagunakeun Edmodo Mawa Pangaruh Kana Hasil Belajar

Kamampuan peserta didik dina bahasa utamana Bahasa Inggris masih jauh tina nu diharepkeun, kata ngentina beubeunangan peunteuna para peserta didi kmasih  rata-rata boh dina proses pembelajaran nyakitu deui hasil belajarna. Nilik  kana  kalemahan siswa dina pelajaran bahasa Inggeris kukituna guruna kudu paham  kana manajemen pembelajaran bari ngupayakeun ngarangsang keaktifan siswa ku ngaberdayakeun  media jeung sumber belajar ngaliwatan model pembelajaran, diantarana manajemen pembelajaran bahasa Inggris mibanda Teknologi

Dr.Dadan,S,Pd,M.Pd :Ngokolakeun BOS Henteu LeupasTina Peran Kepala Sakola

Sacara umum manajemen implementasi kawijakan  BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sakola Berstandar Nasional (SSN) dina ngaronjatkeun mutu pendidikan di kabupaten Cianjur geus lumangsung kalawan lancar kulantaran  hasilna bisa hade dina ngokolakeun BOS tangtuna henteu leupas tina peran Kepala Sakola. “ Pihak Kepala Sakola geus nyusun RKAS (Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah) tuluy ngaimplementasikeun BOS sarta  meunang rojongan kasapukan jeung kaputusan sacara babarengan jeung Tim Manajemen BOS Sakola, Dewan Guru jeung Komite Sakola turta mertanggung jawabkeun ngagunakeunnana  dana BOS luyu jeung Undang-Undang “.Ceuk Dr.Dadan,S.Pd