680 Mahasiwa Non Pendas UT UPBJJ Bandung Miluan OSMB 2015.1

Aya 680 mahasiswa non Pendas  ( Pendidikan dasar) Universitas Terbuka  (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh  (UPBJJ)  Bandung  miluan jadi peserta   kagiatan acara Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) masa registrasi  2015.1 lumangsung Minggu 8 Februari 2015  ti jam 08.45 nepi ka 15.45 di buruan Kantor UPBJJ- UT  Bandung Jl.Panyileukan Raya No.1  A Soekarno-Hatta Bandung.“ Mahasiswa ieu kaasup mahasiswa gawe bareng jeung  BKKBN ( Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ) sarta PT.Surya Madistro “.ceuk Ending Wahidin,SIP  waktu macakeun laporan salaku Ketua Panitia acarana nu harita diluuhan Koordinator Registrasi & Pengujian jeung Koordinator BBLBA ( Bantuan Belajar & Layanan Bahan Ajar)  sarta Pengurus KBM  ( Kelompok Belajar Mahasiswa)  sarta Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra Dina Thaib M.Ed ngadugikeun biantarana sakalian ngistrenan  mahasiswa  anyar sacara simbolis masrahkeun Kartu Tanda Mahasiswa sarta data pribadi ka mahasiswa putra diwakilan ku Taufik Hidayat  Program Studi Akutansi  jeung putri ku Hesti Setia Rahayu Program Studi Manajemen.