Nyiptakeun Calon Guru Generasi Unggul Jeung Populis

Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) lianti ngarupakeun program ngarojong pemahanan jeung pengalaman ngaaplikasikeun ilmupengetahuan nu geus dipiboga para mahsiswa di bangku kelas nya kitu deui pikeun ngaronjatkeun kualitas jeung kompetensi calon guru lulusanUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. “ Ku ngaliwatan sagala program nu geus di jalankeun Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung mibanda komitmen pikeun nyiptakeun generasi guru nu unggul, kompetitif jeung populis luyu jeung visi sarta misi Universitas