Ngaronjatkeun Kamampuhan Dosen Kopertis Jabar & Banten Ngayakeun Bintek AA

Dilaksanakeunnana  Bimbingan Teknis (Bintek)  AA ( Applied Approach) pikeun dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wewengkon Kopertis Wilyah IV Jabar & Banten nu jadi alesan kasangtukanganna kulantaran ngajar ngarupakeun hiji pagawean profesional ngabutuhkeun pendidikan jeung latihan husus.Kukituna dosen kudu bisa  tur paham  sagala kamampuhan saperti paham kana teori ngatik turta ngadidik, paham   materi model-model ngajar,nyusun silabi jeung satuan rencana perkuliahan sarta nyusun tes jeung pengukuranna.Sakabeh kamampuhan ieu  kudu dipibanda sabab dosen ngajar dihareupeun kelas.Kitu ditetelakeun  Ketua Panitia  Bintek AA  Dra.Hj.Deece Udansyah,M.Si  nu oge  salaku Kepala