Milad Uninus ka 55 : Terus Mekar HenteuLeupas Tina Tradisi Jeung Jati Diri

Saupama nyaritakeun jati diri Universitas Islam Nusantara (Uninus) henteu leupas tina sajarah panjangna, waktu ngadeg ngarannna Universitas Nahdatul Ulama. Uninus nembongkeun tilu pilar perjoangan pendidikan Nahdatul Ulama nyaeta kailmuan,keislaman,kebangsaan.Jati diri Uninus  henteu kaluar tina ieu galur Kukituna Uninus pikeun gampangna  nyebut Uninus 1-3-6. “  1.Visi nyaeta jadi perguruan tinggi Islam unggul mandiri,3. komitmen : komitmen keilmuan,keislaman,kebangsaan. Sarta 6 nilai anutan ngawengku teologis,fisis fisologis,logis,  rasional,estesis, teleologis. Nu pangtungtungna nembongkeun   muara tinu lainna, sedengkeun nomer hiji ngarupakeun dasar  pikeun  nu  lainna”.ceuk Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd   waktu acara milad ka 55 Uninus nu  temana  “ Mengukuhkan Jati Diri Menjadi Perguruan Tinggi Islam Yang Unggul & Mandiri” sakalian Launching Buku Jati Diri Uninus sarta Launching Program BRI – Briva Uninus jeung Bulan Bakti Muslimat NU Jawa Barat.