Mekelan Sarjana Sangkan Mibanda Akhlakul Karimah

Kagiatan Bina Sarjana Muslim (Bislim) nu diayakeun Fakultas Keguruan Ilmu Pendidkan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  nyaeta proses pembinaan para lulusan sarjana pendidikan  nu rek diwisuda   utamana diarahkeun  kana ngabentukna kapribadian,jadi henteu bisa dileupaskeun tina kacerdasan intelektual.“Kukituna posisi kagiatan Bislim ieu nyaeta katepikeunna materi-materina ku ngamekarkeun kapribadian   sangkan sarjanana disagedengun mibanda kamampuhan oge kabentukna kapribadian “. Ceuk  Dr.H.Husen Saeful Insan M.M.Pd  salaku Wakil Rektor I Uninus dina biantarana waktu muka sacara resmi  kagiatan Bislim ka 37 FKIP Uninus nu dina ieu kasempetan dijejeran Ketua Panitiana Dra.Hj.Nani Nur’aeni,M.Pd lumangsung Jumaah 13 Mei 2016 di Gedong Wisma Shakti Taridi Jl.Babakan Sari No. 164 Bandung.Numutkeun Husen hal ieu ngarupakeun salah sahiji syarat bisa hirup di tengah-tengah masarakat saupama sarjanana mibanda intelektual bari jeung  kapribadian islami akhlakul karimah atawa mibanda akhlak mulya. Kukituna posisina kacida strategis  sok sanajan tangtuna henteu cukup ngan ku kagiatan ieu wungkul,tapi kudu daek ngabina diri sorangan.