Dr.Ir.Okke Rosmaladewi,M.M.Pd : Ngaberdayakeun Masarakat Perlu Manajemen Strategik

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung Dr.Ir.Okke Rosmaladewi,M.M.Pd  netelakeun  ngaberdayakeun masarakat  ku ngaliwatan kemitraan antara Perguruan Tinggi-Pemerintah jeung perusahaan ngarupakeun salah sahiji alternatif dianggap leuwih hade,kulantaran program ngaberdayakeun masarakatna  dimekarkeun ku cara  sistim sosial leuwih komprehensif  sarta   partisipasina ti sakababeh stake Holder “Model ngaberdayakeun  masarakat ku ngaliwatan kemitraan ieu ngarupakeun  sinergitas  antara pihak Perguruan Tinggi  nyaeta pengabdian masarakat (Tridharma  Perguruan Tinggi),pihak perusahaan program CSR (Corporate Social Resposibility) jeung pihak pemerintah programna  ngaberdayakeun fakir miskin “ .pokna waktu mertahankeun disertasina judulna “ Manajemen Kemitraan Antara