Mahasiswa UIN SGD Bandung Miluan KKN Tematik

Aya 209 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung miluan kagiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2013 di Desa Jatiendah, Melatiwangi, Cilengkrang, Cipanjalu, Ciporeat, Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandungi ti mimiti  tanggal 12 Agustus 2013 nepi ka  20 September 2013..Kagiatan ieu  ngarupakeunn wujud nyata  Tridharma Perguruan Tinggi