Mahasiswa UIN SGD Bandung Kudu Nguasai Opat Kamampuhan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum nembrakeun UIN Bandung geus ngamekarkeun saniskara fakultas umum bari jeung henteu ninggalkeun fakultas-fakultas agama. Hal ieu dimaksukeun sangkan  UIN ka hareup masing-masing ahli dina widangna tapi mibanda bekel kaagamaan nu weweg..Eta hal ditembrakkeun Deddy  dina biantarana wisuda ka 58 taun akademik 2012-2013  lumangsung poe minggu 22 September 2013 nu kaliwat  di auditorium UIN SGD  Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung  ngawisuda 1.178 lulusan ngawengku ti  program Sarjana (S1) Fakultas Ushuludin,Syariah & Hukum,Dakwah & Komunikasi,Adab & Humaniora,Psikologi,Sains & Teknologi,Ilmu Sosial & Politik  sarta ti  program Magister (S2),program Doktor (S3) jeung program (D3) Diploma. Tina sajumlah nu diwisuda aya 37 wisudawan kapeto meunang Yudicium  Indek Prestasi Kumulatif  (IPK)  pangcongcolangna.