Mahasiswa Stiepar Yapari Aktripa Bandung Kuliah Lapangan Pariwisata Di Bali

Kurang Leuwih aya 368 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (Stiepar) Yapari Aktripa Bandung dibarengan  pimpinan  program studi jeung 15 dosen pembimbing miluan   kagiatan Kuliah Lapangan Pariwisata (KLP) di Bali lumangsung ti tanggal  11 nepi ka 15 April 2015. “ Sajumlah mahasiswa miluan KLP ieu masing-masing asalna ti tilu program studi nyaeta ti S.1 Manajemen Pariwisata, D.3 Perhotelan jeung D.3 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) nu kiwari di semester II jeung IV” .ceuk Septy Indrianty,S.Pd,M.Pd salaku Sekretaris Panitiana ngawakillan