Dra.Hj.Iim Rogayah Danasaputra,M.Hum: Mahasiswa Lulus Tepat Waktu Ngaronjat

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum nembrakeun beuki ngaronjat loba  lulusanna  nu ngarengsekeun studina tepat waktu (kurang ti 5 taun),.Dina taun ayeuna ngaronjat 10,5 % ti taun . kamari.Sedengkeun persentase mahasiswa  nu ngarengsekeun studi dina jero waktu  3 taun 8 bulan oge ngaronjat 78,8 %.  “ Hal  ieu ngandung harti ngaronjatna wangwangan   atawa citra lembaga di masarakat  dina  ngawujudkeun cita-citana pikeun ngudag kahirupan  leuwih hade “.pokna  ditembrakeun dina biantarana  wisuda STBA Yapari-ABA Bandung  taun akademik 2012-2013  ngistrenan 121 lulusan ngawengku  66 lulusan  ti program S1  jeung  ,11 lulusan program D3 jurusan bahasa Inggeris, 36 lulusan S1 jeung 5 lulusan D3 jurusan bahasa Jepang sarta 3 lulusan S1 jurusan bahasa Perancis.