Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Sunda UPI Meunang Kadeudeuh Sarta Pangajen

Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda  Fakultas Pendidikan  Bahasa & Seni  (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr.Hj.Nunuy Nurjanah,M.Pd netelakeun yen rengrenganna geus rengse ngalaksanakeun kagiatan pemilihan mahasiswa mibanda prestasi  program sarjana tingkat jurusan  lumangsung  di kampus Jl. Dr.Setiabudhi No.229 Bandung, Salasa 25 Maret 2014“ Dilaksanakeun  ieu kagiatan  luyu jeung  pedoman pemilihan mahasiswa berpestasi taun 2014 ti  Kemendikbud Dirjen Pendidikan Tinggi  Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan nu  tujuanna lian ti milih jeung mere pangajen ka mahasiswa mibanda prestasi oge mere motivasi  ka mahasiswa  pikeun ngalaksanakeun kagiatan  kurikuler,kokurikuler,ekstrakurikuler salaku tarekah ngaadumaniskeun