Dr.Ade Anwar ,M.M.Pd : Program Pendidikan Keunggulan Lokal Nyoko Kana Tujuan Sakola

Dosen TNI AU di Skadik 201 Lanud Sulaiman Dr.Ade.Anwar,M.M.Pd netelakeun perencanaan manajemen strategik di sekolah berbasis keunggulan lokal utamana mata pelajaran produktif nu diluyukeun jeung kaahlian atawa jurusanna masing-masing prinsipna sarua nyaeta kepala sekolah saacanna ngalaksanakeun kebijakan ngeunaan program keunggulan lokal nu dilaksanakeun di sakola masing-masing ngamimitian kagiatan sacara babarengan  jeung dewan guru sarta staf nyusun program pendidikan mibanda basis keunggulan lokal nu nyoko kana visi,misi jeung tujuan sakola. Hal ieu ditetelakeun dina   kesimpulan disertasina  judulna “ Manajemen Strategik Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal “ ( Studi Deskritif Kualitatif di SMKN 6 Kota Bandung dan SMKN 1 Katapang Kab Bandung ) dina ujian sidang  terbuka pikeun ngaraih gelar  Doktor (S3)  Widang Ilmu  Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam