2019 Lulusan UPBJJ–UT Bandung Narima Ijazah

Aya 2019 lulusan  UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) Universitas Terbuka (UT)   Bandung  nu narima ijazah dina kagiatan  Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) taun 2014.2  lumangsung  27- 28 Agustus 2014  di Balai Sartika Convention Hall Jl.Suryalaya Indah No. 1-3 Buah Batu Bandung nu acarana diluuhan Kepala  UPBJJ-UT Bandung Dra.Dina Thaib,M.Ed,  Dekan  FMIPA  UT Dr.Sri Hayati,MA nyuluran  rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed,Ph.D , Kepala Dinas Pendidikan  Provinsi Jawa  Barat  Prof.Dr.H.Moh.Wahyudin Zarkasyi,CPA. Sajumlah lulusan ngawengku 1254  lulusan   ti Program S1 PGSD,105 lulusan  Program PGPAUD,658 lulusan Program D2 Perpustakaan, sarta saurang masing-masing  lulusan ti Program S1 Biologi jeung Program S1 Sosiologi asalna ti  kab, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, kota Bandung, Cimahi, kab.Bandung, kota Tasikmalaya, kota Cirebon , kab.Cirebon, Indramayu, Subang, Garut, kab.Purwakarta, kota Banjar jeung  kab.Bandung Barat.