Lulusan UIN SGD BandungKudu Mampu Di Saingan Global

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bamdung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun  saperti diberitakeun  Koran Giwangkara lulusan UIN SGD Bandung kudu mampu  mibanda kasanggupan di saingan global. “ Sangkan mampu meunang di sangan global nyaeta pihakna geus maksa sangkan sakabeh warga kampus dina sagala rupa kagiatan salawasna mibanda basis teknologi informasi zaman now (milenial).disrupsi jeung revolusi industri tahap 4 geus ngarobah basis ngagunakeun teknologi informasi tina analog ka digital.Kukituna Internet of things jadi target utama kampus. Kitu ditetelakeun dina biantara Sidang Terbuka Senat  UIN SGD Bandung dina raraga Wisuda Sarjana (S1) Magister (S2) jeung Doktor (S3) Ka 70 Taun Akademik 2017/2018 lumangsung poe Minggu 13 Mei 2018 di Gedong Aula Anwar