49 Nyangking Predikat Cumlaude 344 Lulusan Ikopin Diwisuda

Dina satiap kasempetan acara wisuda geus jadi kabiasaan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin)   sok  mere pangajen boh ka lulusan nu meunang predikat Cumlaude  sarta  ka lulusan pangpunjulna  ti masing-masing program studi. Nyakitu deui dina acara wisuda ka 40 taun akademik 2012/2013 ngistrenan  344 lulusan masing-masing 81 lulusan S2,221 lulusan S1, 42 lulusan D3 lumangsung bulan Agustus katompernakeun 31 Agustus 2013  di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor,dina ieu kasempetan rektor Ikopin Dr.(HC).Ir.Burhanuddin Abdullah,MA ngadugikeun layang pangajenna waktu mingpin  acara wisuda  nu harita dijejeran  Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) DR.Ir.Muhammad Taufiq M.Sc. katut rengrengan senat sarta para tamu undangan.