Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin M.Pd : 90% Lapangan Kerja Ngabutuhkeun Lulusan Perguruan Tinggi

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Didin Wahidin M.Pd nembrakkeun  nitenan kanyataan  kiwari yen 90 % lapangan kerja anyar ngabutuhkeun kamampuan satingkat lulusan perguruan tinggi. Ari  50 %  tumuwuh mekarna ekonomi dirojong ku teknologi.Anapon nu nangtukeun hasil  usaha  jalmana oge ditangtukeun ku pendidikanna.Nyakitu deui hal sejenna nyaeta  ulah dipopohokeu pentingna mibanda kaparigelan nu hade salaku modal pikeun saingan.Sedengkeun ngeunaan gelar henteu aya gunana saupama henteu nguasa kaparigelan.Kitu biantara wejanganna ditepikeun dina Wisuda ka 57 Sarjana(S1) ,Magister(S2) jeung Doktor(S3) taun akademik 2013-2014  lumangsung Saptu