Dr.Shobri ,S.Kom,MM : Lain Sawates Teoritikal wungkul

Dosen  Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin  Banten  sarta di  Universitas Terbuka  (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)  Serang  jeung Universitas Banten Jaya Dr.Shobri,S.Kom,MM netelakeun  aya    kontribusi positif nu signifikan antara  kapamingpinan paguron luhur jeung ajen (mutu) lulusan. Kukituna pimpinan kudu mibanda kasadaran jeung kahayang  pikeun ngaronjatkeun neuleuman leuwih anteb  turta kamampuahanna dina ngajalankeun kapamimpinannana  lain ngan  sawates teoritikal wungkul.