Dr.Maman Suparman MM : Kualitas Kemitraan SMK Jeung DUDI Masih Handap

Sakabeh sekolah Menengah Kejuruan (SMK) geus ngalakukeun kemitraan atawa  gawe bareng  ku ngaliwatan  neken naskah atawa MoU ( Memorandum Of Understanding)  antara dua pihak Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) ngan dina  prakna can optimal masih  loba nu perlu diomean  turta  dibebenah kulantaran  kanyataannana  kualitasna masih  handap. “ Saupama henteu aya tarekah sagancangna diomean manajemen kemitraan SMK jeung DUDI ngabalukarkeun kagiatan kemitraan henteu maksimal tangtuna kualitas kompetensi