KPRI Sarimukti Batununggal Mere Pelayan Leuwih Hade Ka Anggota

Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sari Mukti” kecamatan Batunanggal Kota Bandung  periode 2013-2018  Solihin S.Pd netelekakeun rencana kerja rek digarap  di koperasina taun 2014 lian ti ngagarap  widang organisasi,administasi  oge keuangan. “ Dina widang organisasi nyaeta  rek ngaronjatkeun pengetahuan  perekonomian boh ngeunaan manajemen nyakitu deui pembukuan keur pengurus,pengawas turta anggota.Lian ti kitu rek milu aub aktif dina kagiatan hari koperasi 12 Juli turta nargetkeun  kagiatan Rapat Anggota Taunan (RAT) taun usaha 2014 saelat-elatna bulan Maret 2015 jeung  rek mere  pelayanan leuwih hade ka anggota sarta pelayanan ngaraharjakeun  ku ngaliwatan ningkatkeun injeuman anggota “. pokna.   Acara RAT KPRI “ Sarimukti”  taun usaha 2013