Pangheulana Ngayakeun RAT Koperasi Mimitran Mibanda Komitmen Jadi Koperasi Sehat Jeung Kuat

Koperasi Mimitran  salaku Koperasi Simpan Pinjam anggotana pendidik,tenaga kependidikan  sarta para purnabakti di lingkungan kecamatan Sukasari kota Bandung mibanda komitmen pikeun jadi koperasi sehat jeung kuat sarta bersih tina sagala rupa masalah ngarumpak  kana  Anggran Dasar (AD) turta Anggaran Rumah Tangga (ART) jeung aturan. Hal ieu ditetelakeun Ketua Koperasi Mimitran H.Nanan

PKPRI Kota Bandung Mantep Di Widang Organisasi Usahana Ningkat

Balukar organisasina mantep  jeung mapan, usaha Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonenesia (PKPRI)   kota Bandung beuki ningkat. Paningkatan organisasi jeung usaha ieu  diindikasikeun ku sababaraha kaberhasilan. Di widang organisasi  ku  kasusunna  Pengurus jeung Pengawas periode 2014-2019  mibanda profesionalisme  turta  pangalaman  salaku Pengurus Primer  sarta komposisi pengurusna ngarupakeun adumanis  antara pengurus  heubeul jeung pengurus anyar. “ Salaku pengurus anyar tangtuna dina munggaran mancen tugasna kacida soson soson pisan ,parigel  jeung serius  sangkan gancang   pikeun  ngaraih sukses. Ku motivasi dibarengan etos gawe hade nu kuat rengrengan

Beubeunangan SHU Kopkar Kopertis IV Ngaleuwihan Target

Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Kopertis IV Jabar & Banten Hj.Ani Kenangasari,SE,M.Si,Ak netelakeun kaayaan Kopkar Kopertis IV  kiwari terus mekar turta  aya dina kamajuam  sarta   hasil  usahana rada ngaronjat.   “Syarat paling utama  ngamekarkeun koperasi kudu  tetep panceg ngeumbing kana  tujuan koperasi nyaeta ngamekarkeun turta ngaraharjakeun rumah tangga anggota”.pokna  waktu  acara  Rapat Anggota Taunan (RAT) taun  buku 2014  lumangsung  Salasa 17 Maret 2015 di aula Kopertis IV Jl.PH.Hasan Mustopa No.34 Bandung , dina ieu kasempetan

Koperasi Guru Kecamatan Andir Kota Bandung Nyiptakeun Organisasi Usaha Efektif Produktif

Ketua Koperasi Warga Guru & Karyawan (KWG&K)  kecamatan Andir kota Bandung  Periode 2014-2018  Iim Halimah,S.Pd,MM netelakeun rencana kerja KWG & K  kecamatan Andir  taun 2015 programna nyaeta rek nyipptakeun organisasi  usaha efektif,produktif aya dina kalancaran.Kitu  ditetelakeundina acara Rapat Anggota Taunan (RAT) ka \XXXV masa bakti taun kahiji lumangsung Saptu 28 Februari 2015 di SDN Durman,Jl.Durman No.30 Bandung.Dina ieu kasempetan dijejeran rengrengan pengurus ngawengku Sekretaris:Hindun Rubaah.Bendahara:Djunitri,Ketua Pengawas:Pachrudin Djajaatmadja,Anggota Pengawas:Drs.H.Achmad Djaeni Dahlan  turta dihadiran 212 

Tantangan PKPRI kota Bandung Nyanghareupan MEA Taun 2015

Program kerja Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( PKPRI)  kota Bandung  taun 2015  ngarupakeun taun  kadua pikeun  pengurus PKPRI kota Bandung periode 2014-2019.   “Luyu jeung visi jeung misina program kerja nu  dilaksanakeun rek terus ngawangun sumanget sangkan  boga rasa mibanda organisasi koperasi ka para anggota pikeun ngarojong tumuwuhna kamampuan jeung kompetensi pengurus PKPRI.”.ceuk Ketua PKPRI  Kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA ngaganti Ketua heubeul Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc nu ngundurkeun diri..Acara  diluuhan  rengrengan pengurus ngawengku  Wakil Ketua I.H.Wawa Wahyudi,SIP,Wakil Ketua II Muhamad  Arifin,Sekretaris  Drs.Kustiwa Benoputra M.Pd,Bendahara Ayi Saepudin S.Ag,Ketua Pengawas  Drs.Maman Ukas M.Pd,Sekretaris  Pengawas