Koperasi Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap Geus Dirasakeun Mangfaatna Ku Anggota

Salah sahiji koperasi di kota Bandung nu  meunang pangajen ti walikota Bandung taun 2012 salaku Koperasi berprestasi terbaik ka III tingkat kota Bandung  nyaeta Koperasi Serba Usaha (KSU) Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap kiwari terus ngupayakeun nedunan kabutuhan  ngaraharjakeun anggotana luyu jeung diamanatkeun Undang-Undang No.17 Taun 2012 Ngeunaan Perkoperasian yen  koperasi  mibanda tujuan ngaraharjakeun anggota khusuna  sarta masarakat umumna. “KSU Ar-Raudhi  ngarupakeun lembaga ekonomi diluluguan,dipibanda turta dijalankeun ku anggota Alhamdullilah kiwari panceg umurna 10 taun tepatna diadegkeun  12 Januari 2004 

Pengurus PKPRI Kota Bandung Masa Bakti 2014- 2019 Diistrenan

Rapat  Anggota Taunan (RAT) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung nu ka 51 taun Usaha 2013 lumangsung  tertib  turta lancar Saptu 17 Mei 2014 di aula kantorna Jl.Soekarno-Hatta No.470 Bandung. Kagiatan acara rapat ngabahas laporan pertanggungjawaban pengurus,pengawas taun  kerja  2013 sarta Risalah Rencana Anggaran (RA) taun usaha 2014 didugikeun Ketua PKPRI kota Bandung Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc dijejeran rengrengan pengurus jeung pengawas dihareupan anggota nu diulem .Dina biantarana Zainal nembrakkeun yen laporan pengurus taun kerja 2013 ngarupakeun taun pamungkas masa bakti pengurus periode 2009-2014 disusun keur mempertanggungjawabkeun ngalaksanakeun tugas pengurus ka anggota. “ Alhamdullilah di taun 2013 kinerja organisasi jeung usaha PKPRI kota Bandung cukup sehat mawa hasil nyugemakeun ngabalukarkeun

KPRI Sarimukti Batununggal Mere Pelayan Leuwih Hade Ka Anggota

Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sari Mukti” kecamatan Batunanggal Kota Bandung  periode 2013-2018  Solihin S.Pd netelekakeun rencana kerja rek digarap  di koperasina taun 2014 lian ti ngagarap  widang organisasi,administasi  oge keuangan. “ Dina widang organisasi nyaeta  rek ngaronjatkeun pengetahuan  perekonomian boh ngeunaan manajemen nyakitu deui pembukuan keur pengurus,pengawas turta anggota.Lian ti kitu rek milu aub aktif dina kagiatan hari koperasi 12 Juli turta nargetkeun  kagiatan Rapat Anggota Taunan (RAT) taun usaha 2014 saelat-elatna bulan Maret 2015 jeung  rek mere  pelayanan leuwih hade ka anggota sarta pelayanan ngaraharjakeun  ku ngaliwatan ningkatkeun injeuman anggota “. pokna.   Acara RAT KPRI “ Sarimukti”  taun usaha 2013

SHU Kopkar Kopertis WilayahI V Ngaleuwihan Target

Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar)  Kopertis Wilayah IV periode 2013-2017  Hj.Ani Kenangasari,SE,M.Si  netelakeun  sakabeh bebeunangan jeung Sisa Hasil Usaha (SHU)  taun buku 2013 meunang  kauntungan  ngaleuwihan target tinu geus direncanakeun. “ Alhamdullilah  tina geus direncanakeun   SHU  Rp. 1.126.240.859,- realisasina Rp.1.211.161.475,-   ngaleuwihan target sok sanajan gedena ngan  7,54 % .Beubeunangan  SHU ieu oge rada ngaronjat  ti taun saacanna 2012 harita ngan meunang 1.073.150.303,-  . Diharepkeun luyu jeung Program Kerja Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RAPB)  Kopkar Kopertis  Wilayah IV taun buku 2014di taun buku 2014 kudu  beuki leuwih ngaronjat deui ditargetkeun  SHU na  kudu  meunang Rp.1.254 .481.294  “ ceuk Hj.Ani .

PKPRI Kota Bandung Siap Nyanghareupan Sagala Rupa Parobahan Di Taun 2014

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung  siap  nyanghareupan sagala rupa parobahan di taun 2014  nu kondisina cukup beurat lian ti  taun  lumangsuna  gantina presiden oge  di taun 2014 ngarupakeun taun munggaran pengurus  masa bakti 2014-2018 nu aya dina  kaayaan transisi robahna undang-undang  koperasi  tinu heubeul UU.No.25 taun  1992 ka  nu anyar UU No.17 Taun  2012 “ Ku ayana parobahan  pimpinan  nagara tangtuna  bisa wae kamungkinannana  bakal  mangaruhan kana   kondisi sosial ekonomi jeung politik kurang kondusif. Nyakitu deui   kua ayana undang- undang anyar perlu nyiapkeun lengkah  efektif “. Ceuk