Koperasi Guru Pegawai SMPN 2 Kota Bandung Asetna Ngaronjat

Merhatikeun laporan Pertanggungjawaban  Pengurus taun buku 2015 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Guru &  Pegawai  SMP Negeri 2 Bandung kinerja pengurus, pengawas, dedikasi, loyalitas, solidaritas, kabersamaan tanggungjawabna cukup hade.“ Kusabab di  koperasi kerjana kolektif, henteu digawe sorangan, kasibukan sacara bababarengan tapi  ketua jeung pengawasna aktif  mantuan kagiatan”. ceuk   Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKRI) kota Bandung Drs.Kustiwa Benoputra, M.Pd  dina biantarana Rapat Anggota Taunan (RAT) Koperasi Guru & Pegawai SMPN 2 Bandung lumangsung  Kemis 31 Maret 2016 di SMPN 2 Jl.Sumatra No.42 Bandung.   

Taat Kana UU.No.25.Thn 1992 Pasal 26 Ayat 1 & 2 Koperasi Guru Pegawai SMPN 22 Bandung

Koperasi  Guru Pegawai (KGP) Sekolah Memengah Pertama Negeri  (SMPN) 22 Bandung  poe Senen  21 Maret 2016 `ngalaksanakan kagiatan acara   Rapat Anggota Taunan (RAT) Taun buku  2015  lumangsung  di SMPN 22 Bandung  JL.W.R.Supratman  No.24 Bandung. Kagiatan acara  dijejeran Kepala  SMPN 22 Bandung Rida Indriawaty S.Pd,M.Si salaku Pembina  sarta Ambiyati ti Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan & UKM kota Bandung jeung  Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,M.BA sarta diluuhan Sekretaris I. Deny Haryanto.S.Pd  mingpin  RAT nyuluran Ketua Cecep Maskur M.M.Pd  kulantaran sabaraha bulan kaliwat dimutasi  nyangking kalungguhan Kepala SMPN 29 Bandung.

Pengurus Koperasi Abdi Karya Bahari Mibanda Amanah SHU Ngaronjat

Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jawa Barat Ir.H.Jafar Ismail,MM salaku pembina KPRI ( Koperasi Pegawai Republik Indonesia ) Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jawa Barat  “ Abdi Karya Bahari “  netelakeun ngarasa reueus ka koperasi salila ieu dibinana di instansina  ti taun ka taun lian ti ngalaksanakeun RAT tepat waktu sarta aya dina kamajuan usahana. “ Alhamdullilah RAT tahun ayeuna saperti taun nu kaliwat salawasna dilaksanakan tepat waktu dina bulan Januari,hal ieu cingcirining pengurusna  mibanda amanah  sarta ngalaksanakeun taat kana  sagala  aturan  aya  di koperasi  nu  mawa hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) na terus ngaronjat sarta door prize beuki ngalobaan “ .pokna saperti

Pangheulana Ngayakeun RAT Koperasi Mimitran Mibanda Komitmen Jadi Koperasi Sehat Jeung Kuat

Koperasi Mimitran  salaku Koperasi Simpan Pinjam anggotana pendidik,tenaga kependidikan  sarta para purnabakti di lingkungan kecamatan Sukasari kota Bandung mibanda komitmen pikeun jadi koperasi sehat jeung kuat sarta bersih tina sagala rupa masalah ngarumpak  kana  Anggran Dasar (AD) turta Anggaran Rumah Tangga (ART) jeung aturan. Hal ieu ditetelakeun Ketua Koperasi Mimitran H.Nanan

PKPRI Kota Bandung Mantep Di Widang Organisasi Usahana Ningkat

Balukar organisasina mantep  jeung mapan, usaha Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonenesia (PKPRI)   kota Bandung beuki ningkat. Paningkatan organisasi jeung usaha ieu  diindikasikeun ku sababaraha kaberhasilan. Di widang organisasi  ku  kasusunna  Pengurus jeung Pengawas periode 2014-2019  mibanda profesionalisme  turta  pangalaman  salaku Pengurus Primer  sarta komposisi pengurusna ngarupakeun adumanis  antara pengurus  heubeul jeung pengurus anyar. “ Salaku pengurus anyar tangtuna dina munggaran mancen tugasna kacida soson soson pisan ,parigel  jeung serius  sangkan gancang   pikeun  ngaraih sukses. Ku motivasi dibarengan etos gawe hade nu kuat rengrengan