Tantangan PKPRI kota Bandung Nyanghareupan MEA Taun 2015

Program kerja Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( PKPRI)  kota Bandung  taun 2015  ngarupakeun taun  kadua pikeun  pengurus PKPRI kota Bandung periode 2014-2019.   “Luyu jeung visi jeung misina program kerja nu  dilaksanakeun rek terus ngawangun sumanget sangkan  boga rasa mibanda organisasi koperasi ka para anggota pikeun ngarojong tumuwuhna kamampuan jeung kompetensi pengurus PKPRI.”.ceuk Ketua PKPRI  Kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA ngaganti Ketua heubeul Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc nu ngundurkeun diri..Acara  diluuhan  rengrengan pengurus ngawengku  Wakil Ketua I.H.Wawa Wahyudi,SIP,Wakil Ketua II Muhamad  Arifin,Sekretaris  Drs.Kustiwa Benoputra M.Pd,Bendahara Ayi Saepudin S.Ag,Ketua Pengawas  Drs.Maman Ukas M.Pd,Sekretaris  Pengawas

Koperasi Mimitran Picontoeun Pikeun KPRI Di Kota Bandung

Koperasi “ Mimitran” nyaeta koperasi simpan pinjam pendidik jeung tenaga kependidikan  sarta  oge aya  para purnabakti di lingkungan Dinas Pendidikan kecamatan Sukasari  kota Bandung. Ti mimiti ngadegna 5 Januari 1977 geus ngalaman  13 periode kapangurusan turta geus ngalaksanakeun 37 kali  Rapat Anggota Taunan (RAT) kaasup rapat ngabentuk pengurus jeung pengawas. Ditilik tina umur geus  loba  cukup pangalaman dina ngawangun  perekonomian karakyatan,sok sanajan geus majad  terus bebenah narekahan  ngaronjatkeun  ngaraharjakeun anggotana turta ngamekarkeun usaha koperasi  luyu jeung visina ngawujudkeun koperasi mimitran jadi koperasi inovatif,mandiri,raharja  sarta misi koperasi mimitran  ngaronjatkeun  peran serta anggota dina  sagala kagiatan,ngaronjatkeun perangkat koperasi  jeung ngaronjatkeun

Koperasi Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap Geus Dirasakeun Mangfaatna Ku Anggota

Salah sahiji koperasi di kota Bandung nu  meunang pangajen ti walikota Bandung taun 2012 salaku Koperasi berprestasi terbaik ka III tingkat kota Bandung  nyaeta Koperasi Serba Usaha (KSU) Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap kiwari terus ngupayakeun nedunan kabutuhan  ngaraharjakeun anggotana luyu jeung diamanatkeun Undang-Undang No.17 Taun 2012 Ngeunaan Perkoperasian yen  koperasi  mibanda tujuan ngaraharjakeun anggota khusuna  sarta masarakat umumna. “KSU Ar-Raudhi  ngarupakeun lembaga ekonomi diluluguan,dipibanda turta dijalankeun ku anggota Alhamdullilah kiwari panceg umurna 10 taun tepatna diadegkeun  12 Januari 2004 

Pengurus PKPRI Kota Bandung Masa Bakti 2014- 2019 Diistrenan

Rapat  Anggota Taunan (RAT) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung nu ka 51 taun Usaha 2013 lumangsung  tertib  turta lancar Saptu 17 Mei 2014 di aula kantorna Jl.Soekarno-Hatta No.470 Bandung. Kagiatan acara rapat ngabahas laporan pertanggungjawaban pengurus,pengawas taun  kerja  2013 sarta Risalah Rencana Anggaran (RA) taun usaha 2014 didugikeun Ketua PKPRI kota Bandung Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc dijejeran rengrengan pengurus jeung pengawas dihareupan anggota nu diulem .Dina biantarana Zainal nembrakkeun yen laporan pengurus taun kerja 2013 ngarupakeun taun pamungkas masa bakti pengurus periode 2009-2014 disusun keur mempertanggungjawabkeun ngalaksanakeun tugas pengurus ka anggota. “ Alhamdullilah di taun 2013 kinerja organisasi jeung usaha PKPRI kota Bandung cukup sehat mawa hasil nyugemakeun ngabalukarkeun

KPRI Sarimukti Batununggal Mere Pelayan Leuwih Hade Ka Anggota

Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sari Mukti” kecamatan Batunanggal Kota Bandung  periode 2013-2018  Solihin S.Pd netelekakeun rencana kerja rek digarap  di koperasina taun 2014 lian ti ngagarap  widang organisasi,administasi  oge keuangan. “ Dina widang organisasi nyaeta  rek ngaronjatkeun pengetahuan  perekonomian boh ngeunaan manajemen nyakitu deui pembukuan keur pengurus,pengawas turta anggota.Lian ti kitu rek milu aub aktif dina kagiatan hari koperasi 12 Juli turta nargetkeun  kagiatan Rapat Anggota Taunan (RAT) taun usaha 2014 saelat-elatna bulan Maret 2015 jeung  rek mere  pelayanan leuwih hade ka anggota sarta pelayanan ngaraharjakeun  ku ngaliwatan ningkatkeun injeuman anggota “. pokna.   Acara RAT KPRI “ Sarimukti”  taun usaha 2013